Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VÝZKUMNÝ PROGRAM

VESMÍR PRO LIDSTVO


KOORDINÁTOR

Petr Heinzel

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

CÍLE

  • povznést zapojení AV ČR do kosmického výzkumu, včetně vazeb na průmysl, a jeho propagace ve společnosti
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Astronomický ústav
Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky plazmatu
Ústav jaderné fyziky
Výhledově:
Ústav přístrojové techniky
Psychologický ústav
Další zúčastněná pracoviště:
MFF UK Praha, Masarykova
Univerzita Brno, FJFI ČVUT, FEL ČVUT, Technická univerzita
v Liberci, Slezská Univerzita Opava
Spolupracující partneři:
ESA, NASA, PRODEX, TOPTEC Turnov, CSRC Brno, G. L.
Electronic, s. r. o., Brno, VZLÚ, a. s., Praha, ESC, s. r. o.,
Praha, Astrium, Thales-Alenia, CGS a Airbus, CSL Liege,
LENAM, TL Electronics, Crytur, s. r. o., Pragoboard, s. r. o.,
Praha, CNES Francie, CNRS Francie, Matra electronique
Francie, Beatronic, s. r. o. Brno
 

 

 

Program je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují např. účast na velké rentgenové misi Athena, na misi k ledovým měsícům Jupitera (JUICE), na přípravě návrhu polarimetrické družice XIPE, na projektu evropské vesmírné mise ke Slunci (Solar Orbiter), na vývoji špičkových optomechanických systémů pro družice či družicový výzkum nadoblačných výbojů.
 
program16.png

 

 

 

Témata

 

Horký a energetický vesmír – za hranice možností pozemských laboratoří
Řešitelé: Jiří Svoboda a Vladimír Karas (ASÚ)
Zúčastněná pracoviště: ASÚ, ÚFA, Slezská Univerzita Opava, MFF UK Praha, MU Brno
Spolupracující partneři: ESA, české průmyslové subjekty


Evropská vesmírná mise ke Slunci
Řešitel: František Fárník (ASÚ)
Zúčastněná pracoviště: ASÚ, ÚFA, ÚFP
Spolupracující partneři: ESA, NASA, PRODEX, TOPTEC Turnov, MFF UK, CSRC Brno, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, VZLÚ, a. s., Praha, ESC, s. r. o., Praha
Koordinátor: František Fárník (ASÚ)
 

Špičkové optomechanické systémy pro výzkum vesmíru
Řešitel: Vít Lédl (ÚFP)
Zúčastněná pracoviště: TOPTEC Turnov, ASÚ, FJFI ČVUT, TU Liberec
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, ASÚ, VZLÚ, a. s., Praha, Astrium, Thales-Alenia, CGS a Airbus, CSL Liege, LENAM, TL Electronics, Crytur, s. r. o.
 

Mars a Jupiter – Evropské vesmírné cíle pro 21. století
Řešitel: Ondřej Santolík (ÚFA)
Zúčastněná pracoviště: ÚFA, ASÚ, FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, Pragoboard, s. r. o., Praha, další průmyslové subjekty budou vybrány ve veřejné soutěži.
 

Ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi
Řešitel: Ivana Kolmašová (ÚFA)
Zúčastněná pracoviště: ÚFA , LVR FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: CNES Francie, CNRS Francie, Matra electronique Francie, Beatronic, s. r. o. Brno, Pragoboard, s.r.o., Praha

 

Dozimetrie kosmického záření
Řešitel: Iva Ambrožová (ÚJF)
Zúčastněná pracoviště: ÚJF
Spolupracující partneři: IBMP RAV (Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences), DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ESA

 

Nové přístroje pro kosmický výzkum
Řešitel: Jan Souček (ÚFA)
Zúčastněná pracoviště: ÚFA, ASÚ, FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, Pragoboard, s. r. o., Praha, další průmyslové subjekty budou vybrány ve veřejné soutěži

 

Výstupy z programu:

9. 3. 2018 Vyšla kniha „Češi znovu dobývají vesmír“