Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VÝZKUMNÝ PROGRAM

ROZMANITOST ŽIVOTA A ZDRAVÍ EKOSYSTÉMŮ


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
CÍLE
 • pochopení procesů vytváření biologické rozmanitosti a vzniku nových druhů
 • poznání struktury a dynamiky biodiverzity ekosystémů
 • identifikace klíčových mechanismů koevoluce a vzájemných vztahů druhů
 • poznání dynamiky šíření invazních a nepůvodních druhů
 • pochopení podstaty stresových odpovědí, jež zabezpečují přežití organizmů
 • poznání mobility a akumulace environmentálně významných stopových prvků
 • analýza dnešní struktury krajiny a jejího ovlivňování člověkem
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biologické centrum
Botanický ústav
Geologický ústav
Mikrobiologický ústav
Sociologický ústav
Ústav biologie obratlovců
Ústav státu a práva
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
 
Spolupracující partneři
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Biopreparáty, spol. s r. o.; Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy; Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR; Envisan-GEM, a.s., Rudolfov; Ekovermes, s.r.o.; Eurovia CS, a.s.; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita; Hydro-Kov, s.r.o.; Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita; Lesy ČR, státní podnik, Hradec Králové; Magistrát města Olomouce; Magistrát města Plzně; Metrostav a.s.; Městský úřad Tábor; Ministerstvo životního prostředí České republiky; Palivový kombinát Ústí n. Labem, s.p., Všebořice; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové; Povodí Moravy, státní podnik, Brno; Povodí Odry, státní podnik, Ostrava; Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov; Povodí Vltavy, státní podnik, České Budějovice; Pöyry Environment, a.s., Brno; Propher, s.r.o., Březová u Zlína, Slušovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita; Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Rybnikářství Pohořelice; Sokolovská uhelná, a.s.; Správa Krkonošského národního parku; Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava; Správa Národního parku České Švýcarsko; Správa Národního parku Podyjí; Vitens Evides International, Netherlands; Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Zachování kvalitního životního prostředí představuje jednu ze závažných výzev, kterým čelí současná společnost. Již dnes se v některých oblastech velmi negativně projevuje nedostatek nebo pokles kvality hlavních složek ekosystémů, jako jsou půda nebo voda. Přitom pouze zdravé ekosystémy mohou být základem dobrého fungování společnosti a jsou podmínkou pro její rozvoj. Narušování přirozené rozmanitosti života – biologické diverzity – a oslabování základních funkcí ekosystémů silně zvyšují rizika existence lidské společnosti a jejího blahobytu.


Program se zabývá nepostradatelnou rolí biodiverzity na úrovni molekul, genů, druhů, společenstev a ekosystémů. Jeho náplní je i lepší poznání a pochopení mechanismů klíčových biogeochemických cyklů a toků látek a energie mezi složkami ekosystému. Náplní je také poznání koevoluce a vzájemných vztahů druhů, ekologie invazních druhů včetně vlivu na původní ekosystémy, hodnocení genetické diferenciace v populacích a poznání procesů vzniku nových druhů. Hierarchické členění biodiverzity vytváří mimořádně vhodné příležitosti k mezioborové spolupráci.


Metodicky program propojuje biologické, ekologické, geologické i společenské disciplíny s ambicí přinést originální a komplexní poznatky o biodiverzitě a jejím významu pro lidskou společnost na pozadí abiotických složek prostředí, jakož i poznatky o struktuře a funkcích suchozemských i vodních ekosystémů. Získané výsledky se uplatní v trvale udržitelných systémech ochrany rostlin, v zemědělství, lesnictví, rybářství a dalších oborech využívajících přírodní ekosystémy. Výstupem budou též teoretické a praktické přístupy k péči o životní prostředí, moderní východiska ochrany přírody a krajiny i další doporučení sledující účelné a udržitelné využívání přírodních zdrojů lidskou společností, v důsledku zajišťující kvalitní život. Významnou součástí programu bude komunikace s nejširší veřejností a výchova všech cílových skupin obyvatelstva.

 

 

 


Výstupy z programu:

6.12.2017 - 2.3.2018 / Výstava fotografií Jiřího Peterky a Lukáše Vejříka

30.11.2017 / Workshop bee-o-team 2017 dne 30. 11. 2017 v Biologickém centru

29.11.2017 / Alica Chroňáková: Jak hledat nové biologicky aktivní látky a antibiotika?

29.11.2017 / Radmila Čapková Frydrychová: Včela medonosná klíčem k dlouhověkosti?

29.11.2017 / Podzimní Akademické 1/2

14.11.2017 - 11.2.2018 / Výstava velkoformátových panelů "Příběhy biologických sbírek Akademie věd ČR"

11.10.2017 - 21.1.2018 / Výstava "Letem včelím světem"

10. 10. – 28. 11. 2017  / Podzimní Akademické 1/2

3.-4.11.2017/ Seminář LES JAKO SOUČÁST KRAJINY A ZDROJ POZNÁNÍ

18.10.2017 / Seminář Publikování vs. Patentování v Biologickém centru AV ČR, v. v. i.

26.9.2017 / Význam půdy a vody pro společnost

15.9.2017 / Zábavně - naučná show o půdě - Podzimní kompostobraní v Týně nad Vltavou 15.9.2017

8.9.2017 / Pojďte s námi poznat živočichy pozdního léta

1.9.2017 / Biologické centrum AV ČR na agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích

1.9.2017 / Do rezervace se vracejí divoké včely, pomáhají jim i hmyzí hotely

24.-29.8.2017 / Prezentace Biologického centra AV ČR na Země Živitelce v Č. Budějovicích

29.6.2017 / 4. ročník Vědeckého treku v Průhonickém zámku a parku 25. června 2017 v rámci akce A-fest in Park

27.6.2017 /  Moderní chovné zařízení ve Studenci zahájilo provoz

27.6.2017 / Veletrh vědy 2017 v Praze

18.6.2017 / Nová brožura Invazivní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu a přenos nebezpečných nákaz

6.6.2017 / První med Biologického centra ochutnalo více než 300 lidí

6.6.2017 / PRVNÍ MEDOBRANÍ V BIOLOGICKÉM CENTRU

5.-6.6.2017 / Oslava Světového dne životního prostředí 5. 6. - 6. 6. 2017

27.5.2017 / Pojďte s námi poznat jarní Mohelenskou step

25.5.2017 / Světový den včelařů u příležitosti 150. výročí organizovaného včelaření na Českobudějovicku

16.5.2017 / V rámci akademických půlhodinek 2017, které pořádá Biologické centrum AVČR v. v. i. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích prezentovali řešitelé své aktivity v programu ROZE Strategie AV21 ve studentském kostele v Č. Budějovicích.

16.5.2017 / Právě vyšla kniha "Krajina a lidé"

16.5.2017 / Mezinárodní konference o lesích v Neuschönau

3.5.2017 / POZVÁNKA NA VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY  VČELA NA KVĚTU K 150. VÝROČÍ SPOLKOVÉHO VČELAŘENÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU

3.5.2017 / POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI K 150. VÝROČÍ ORGANIZOVANÉHO VČELAŘSTVÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU

19.5.2017 / Diskusní seminář: Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí (PROGRAM zde)

22.4.2017 / Kvetoucí město aneb Piknik pro Zemi / Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová se na Den Země v sobotu 22. dubna 2017 v zahradě Biologického centra v Českých Budějovicích stala kmotrou vodní víly Deštěnky a půdního skřítka Hroudy.

8.4.2017 / Dne 8. 4. a 12. 4. 2017 proběhly exkurze na nádržích, v nichž se vyskytují boleni draví.

3.4.2017 / Praktická přednáška - Zdraví včel

9.4.-13.4.2017 / Mezinárodní konference pro mladé limnology

23.3.2017 / Publikace: Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva.

21.3.2017 / Publikace: Lesní potok – čtvrtstoletí monitoringu modelového povodí

23.1.2017 / V rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystému vznikla koncem roku 2016 tři krátká videa

Až do 31.3.2017 bude probíhat v Botanickém ústavu v Průhonickém parku výstavaJak uchovat krajinu pro budoucí generace

6.12.2016 / V rámci aktivity „Optimalizace využívání sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR„ proběhla dne 6.12.2016 přednáška RNDr. Jiřího Jirouta, Ph.D. „Komentovaný výlet do půdního mikrosvěta“.

9.11.2016 / Krušlovské setkání se včelami

20.10.2016 / TZ Lesy a klimatická změna – jak převzít zodpovědnost?

18.10.2016 / Diskusní seminář v rámci konference FORUM 2000 - LESY A KLIMATICKÁ ZMĚNA; JAK PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST?.

18.10.-27.11.2016 / VÝSTAVA - Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii

19.8.2016 / V létě chybí včelám v krajině nektar a pyl

9.8.2016 / Českobudějovičtí biologové založili v akademickém areálu včelnici

25.6.2016 / Biologické centrum zpřístupnilo novou dendrologickou zahradu

15.6.2016 / Otevření Národní genetické banky živočichů

9.6.2016 / Českobudějovičtí biologové založili v akademickém areálu včelnici

28.5.-20.6.2016 / Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“

26.5.2016 / seminář „Přírodě blízká péče o městskou zeleň“

19.-21.5.2016 / Veletrh vědy 2016, největší popularizační akce svého druhu v České republice

19.5.2016 / KRAJINA – VĚC VEŘEJNÁ NAŠE ZODPOVĚDNOST

05/2016 - publikace: Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR

28.-29.4.2016 / Konference „Půdní a zemědělské sucho“ v Kutné Hoře ve dnech 28-29.4.2016

25.4.2016 / Oslava Dne Země v Táboře dne 21.4.2016

Pubilikace: Hormonální látky kolem nás: hrozba 21. století

29.3.2016 / Půda v Česku obecně skutečně není v dobrém stavu

Odborný seminář na téma „Tree-based intercropping in Eastern Canada: Towards a new paradigm in food production“ 8.3.2016

ZOOLOGICKÉ DNY České Budějovice 2016

Publikace: Rtuť v životním prostředí

Popularizační brožury

Efektivní spolupráce a přenos poznatků do praxe

Zpřístupnění a rozvoj sbírek půdních organismů


 

V roce 2017 se budou realizovat v rámci programu ROZE Strategie AV 21 tyto aktivity:

 

 1. Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání
Řešitelé: Ústav půdní biologie - Botanický ústav AV ČR v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem je v rámci Platformy pro udržitelné hospodaření v krajině zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost.
 
 1. Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu
Řešitelé: SoWa - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,
Cíl aktivity: Zpřehlednit a analyzovat hlavní výzvy spojené s výzkumem půdních biot v kontextu současných globálních změn. Zpřístupnit závěry vědeckého fóra široké veřejnosti.
 
 1. Příprava Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů
Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Příprava Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů. Potřeba přípravy tohoto dokumentu vychází ze Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025. Pracovníci ÚBO již delší dobu spolupracují s orgány státní správy, které se zabývají ochranou. Jedním z konkrétních opatření je vytvoření Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů detailně identifikující priority výzkumu genetické diverzity a aplikaci jeho výsledků, identifikované priority výzkumu RVVI / TA ČR (SOBR, str. 30).
 
 1. Terénní exkurse pro veřejnost a základní a střední školy
Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Cílem aktivity je připravit 10 exkursí s přírodovědnou tématikou pro základní a střední školy a pro veřejnost. Bude se jednat o cca 68 hodinové terénní exkurse s lektory, připravené na míru školám (8 exkursí) a 2 exkurse pro veřejnost.
 
 1. Zdraví včel
Řešitelé: Entomologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – vědecké pracoviště Třeboň
Cíl aktivity: Experimentálně ověřit vypracované postupy přispívající ke zlepšení zdravotního stavu včelstev. Aktivita se bude podílet na vývoji řešení vedoucího k zajištění zdravých populací včelstev v souladu s udržením a rozvojem zdravých ekosystémů a nastavení metodik pro amatérské i profesionální včelařství a Státní veterinární správu v ČR.
 
 1. Přirozená pastva: nástroj péče o krajinu a biodiverzitu
Řešitel: Parazitologický ústav - Biologické centrum AV ČR v. v. i.
Cíl aktivity: Zprostředkovat formou srozumitelných osvětově-vzdělávacích materiálů a workshopů: i) vědecky podložené zásady péče o krajinu a podpory biodiverzity metodou tzv. přirozené pastvy; ii) představit biodiverzitu nejbohatších společenstev mírného pásu vázaných na nelesní stanoviště udržovaná disturbancemi, zejména pastvou. Cílovými skupinami jsou široká i odborná veřejnost a samosprávy.
 
 1. Rozvoj, prezentace a popularizace biologických sbírek ústavů Akademie věd
Řešitelé: Parazitologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Rozvinout sbírky biologického materiálu třech ústavů AV ČR do podoby, kdy: 1) budou technicky dobře vybavené a materiál bude kvalitně skladován, 2) údaje o vzorcích budou široce dostupné, k dispozici pro další využití a 3) se u veřejnosti rozšíří povědomí o existenci a významu sbírek v kontextu špičkového základního i aplikovaného výzkumu AV ČR.
 
 1. Zdraví opylovači
Řešitel: Entomologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Přehledně a srozumitelně zdokumentovat soubor virových, bakteriálních a houbových patogenů včel a čmeláků, současně s jejich některými endoparazity. Na základě již naměřených dat ze screeningu v ČR (2016) a dat z následujícího roku představit veřejnosti ucelený seznam chorob, se kterými se lze setkat v chovech včel a čmeláků se zaměřením na jejich včasnou detekci, prevenci a sled zootechnických a veterinárních opatřeních nutných pro jejich eliminaci.
 
 1. Rozett – platforma transferu technologií
Řešitel: Úsek transferu technologií - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Navázání na aktivity roku 2016, které je třeba realizovat i v následujícím roce v obdobných parametrech navíc rozšířené o intenzivnější komunikaci s aplikační sférou a odbornou veřejností. Tyto aktivity budou na základě poptávky partnerů dále rozšířeny o koordinaci, moderaci a projektovou přípravu pro společné projekty partnerů ať již vznikem konsorcií s aplikační sférou nebo partnerských konsorcií tak, aby tato konsorcia mohla žádat o granty z TAČR, OPPIK, H2020 a jiné.
 
 1. Dopad Úmluvy o biologické rozmanitosti na výzkum AV ČR, zvláště s přihlédnutím k Nagojskému Protokolu
Řešitel: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Analyzovat dopad Úmluvy o biologické rozmanitosti a její ratifikace v ČR na výzkumné ústavy AV ČR, zajistit maximální možnou informovanost zainteresované odborné veřejnosti, zprostředkovat relevantním laboratořím ústavů AV ČR komunikační a připomínkovou platformu pro jednání s MŽP a AOPK a zajistit koordinovaně podklady pro případné formální uznání osvědčených postupů při nakládání s genetickými zdroji na ústavech AV ČR. Dalším významným cílem je zajistit jednání na MŽP, AOPK a s evropským ABS Clearing-House o podmínkách pro organizaci regionálního evropského capacity-building workshopu v ČR, na půdě AV ČR.
 
 1. Role rybích feromonů při načasování a synchronizaci reprodukce
Řešitelé: Hydrobiologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Zjistit typ a množství ovulačních feromonů uvolňující se ze zralých samic bolena dravého (Leuciscus aspius) a pomocí telemetrických metod stanovit aktivní prostor těchto látek a jejich specifický účinek na reprodukční chování samce bolena.
 
 1. Aplikace DNA barkódování k výzkumu významných opylovačů
Řešitel: Entomologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Zavedení pokročilých metod DNA barkódování pylu s využitím sekvenování nové generace pro výzkum ekologie významných hmyzích opylovačů.

 

 1. Přednášky a terénní exkurze pro veřejnost a školy
Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

 1. Unikátní chov kmenů myší domácích a příbuzných druhů
Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Sloučením dvou rozsáhlých kolekcí inbredních kmenů myší domácích a jejich blízce příbuzných druhů rodu Mus uchovat v podobě 60 kmenů pestrost genetické proměnlivosti srovnatelnou s populacemi v přírodě. V dlouhodobějším horizontu zajistit uchovanou genetickou pestrost k asociačním studiím lokusů kódující kvantitativně děděné znaky (QTL).

 

 1. Modelová naučná stezka „ROZE“ pro mladé přírodovědce
Řešitel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Cíl aktivity: Realizace modelové naučné stezky k propagaci výstupů programu ROZE. Primárním cílem projektu je vzdělávání dětí zábavnou formou a prezentace a popularizace výstupů programu ROZE, Strategie AV21. Naučná stezka by měla přispět k výchově nové generace zájemců o přírodu a stát se atraktivní součástí výuky přírodovědy pro všechny stupně škol i příležitostí pro návštěvníky a rodiny s dětmi.

 

 


Aktuality

Více aktualit...