Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

qualitas-slogan-cz-w180.png

VÝZKUMNÝ PROGRAM

KVALITNÍ ŽIVOT VE ZDRAVÍ I NEMOCI


KOORDINÁTOR

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • multidisciplinární biomedicínský výzkum
  • integrace a podpora vědeckých týmů v oboru
  • efektivní transfer poznatků do praxe
  • aktivní vyhledávání závažných témat
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biofyzikální ústav
Biologické centrum
Biotechnologický ústav
Fyziologický ústav
Mikrobiologický ústav
Psychologický ústav
Sociologický ústav
Ústav fyziky materiálů
Ústav analytické chemie
Ústav biologie obratlovců
Ústav experimentální medicíny
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav jaderné fyziky
Ústav makromolekulární chemie
Ústav molekulární genetiky
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav přístrojové techniky
Ústav státu a práva
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav teorie informace a automatizace
Ústav termomechaniky
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
 
K řešení problematiky v programu budou vedle laboratoří zúčastněných týmů významně využívána zařízení velkých výzkumných infrastruktur (BIOCEV apod.).
 
Spolupracující partneři
Fakultní nemocnice Motol
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Unie pacientů
Nemocnice Na Homolce
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště,

 

Kvalita života je mnohovrstevný pojem, prostupující řadu vědních disciplín. Významnou měrou je určována zdravotním stavem, ale zahrnuje i socioekonomické a kulturní aspekty. Zdraví představuje stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a je jedním ze základních pilířů kvalitního života. Závažná onemocnění a jejich následky mohou vést k dlouhodobému či trvalému snížení kvality života. V rozvinutých zemích jsou to především civilizační choroby vznikající v důsledku nevhodného životního stylu. Dostupná kvalitní lékařská péče a včasná léčba výrazně prodlužuje průměrnou délku života, což na druhé straně otevírá nové výzvy při začleňování starších a/nebo handicapovaných jedinců do společnosti. K tomu mohou velkou měrou kromě biomedicínských, společenských a humanitních oborů napomoci také nové poznatky v technických disciplínách.


K budoucímu porozumění příčin vzniku závažných chorob a následnému omezení jejich dopadu na jedince i společnost je zcela zásadním předpokladem kvalitní a multidisciplinární výzkum. Ten představuje především studium molekulárních, buněčných, systémových a populačních aspektů rozvoje onemocnění, přirozených regeneračních mechanismů, stejně tak jako řešení navazujících eticko-právních otázek vyplývajících nejen z nových způsobů léčby.
Cílem programu je orientovaný výzkum zaměřený na účinná preventivní a osvětová opatření, vývoj vyšetřovacích metod, léčebných postupů (včetně samotného vývoje léčiv), vývoj specializovaných pomůcek vedoucích k minimalizaci společenských a osobních ztrát a nákladů, jež tyto nemoci představují. Pouze vzájemná integrace poznatků z celého spektra vědních oborů umožní zvyšování kvality života naší společnosti.

 

kvalitni-zivot-ve-zdravi-a-nemoci.png

 

Program Qualitas má nově také vlastní Facebook profil. Sledujte nás na Facebooku a buďte informováni o všech novinkách a plánovaných akcích!  

 

Výstupy z programu 2017 

 

4.12.2017 / Seminář "Autismus: Současný pohled na jeho příčiny a léčbu"

31.10.2017 / Bilaterální mítink Nencki Institute PAN Varšava a Fyziologického ústavu AV ČR Praha

23.10.2017 - Bilaterální seminař Nencki Institut a FGÚ
11.10.2017 - Konference „Kamiony do města nepatří“, Praha
10.5.2017-4.3.2018 - Výstava "Člověk v náhradách", odborný garant sekce "Materiály v protetice", Národní technické muzeum

9.-13.2017 - 48th Annual Meeting, Environmental Mutagenesis and Genomics Society, Raleigh

19.-22.9.2017 - Workshop "HERBERTOV" v rámci odborného semináře "Biomateriály a jejich povrchy" , Herbertov - Horní Mlýn

13.9.2017 - Epi(c)run, Stromovka
27.6.2017 - Workshop "Struktura a funkce buňky v normě a patologii, Epigenetika v normě a patologii", MultifunkčnícentrumzámekLednice

9.5.2017 - Tisková konference Českého plynárenského svazu "Zemní plyn a zdraví

28.4.2017 - Přednáška "Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví, zkušenosti z Programu Teplice", Konference EKOLOGIE 2018, Palác Lucerna

20.4.2017 - Přednáška "Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace", Výbor pro zdravotnictví a bydlení, Magistrát HMP

20.4.2017 - Seminář společného preklinického a klinického výzkumu v IKEM a FGÚ

6.4.2017 - Přednáška "Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace", VR Fakulty potravinářské a biochemické technologie

22.3.2017 - Memorandum o spolupráci mezi AV ČR a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

22.3.2017 - Odborný seminář " Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně

21.3.2017 - Školení lektorů odborného plynárenského vzdělávání

16.3.2017 - Veřejná diskuse s občany - občanská iniciativa „Zachraňme klidové zóny v lokalitě Nemocnice České Budějovice

16.3.2017 - Debata o epilepsii a promítání filmu „Upadni a choď“ (Kino Evald), 16. 3. 2017

22.3.2017 - SEMINÁŘ / ROLE VÝZKUMU A REGULAČNÍCH AUTORIT PŘI APLIKACI NANOMATERIÁLŮ V MEDICÍNĚ

2.2.2017 - Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace

 


Aktuality

Nemocnice Na Homolce se stala partnerem Akademie věd ČR v oblasti klinické medicíny

8.9.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160908-Homolka01_kopie_web.JPG

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a dr. Ivan Oliva, ředitel Nemocnice Na Homolce, podepsali 8. září 2016 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Nemocnice Na Homolce se tak stala partnerem AV ČR v oblasti klinické medicíny.

více zde

Workshop

14.12.2015

14.12. 2015 BUREŠOVA PŘEDNÁŠKA "The role of mitochondrial RNA granules in mitochondrial biogenesis"

Přednáší: Dr. Hana Antonicka, Mc Gill University, Canada.

Místo konání: Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, začátek: 15 hod.

Pozvánka na akci: ZDE

Informace o řečníkovi: ZDE

více zde

Zahajovací seminář a 1denní pracovní setkání genetiků "Molekulární genetika nádorových onemocnění"

3.12.2015

Termín: 3.12. 2015, místo konání: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

Více informací bude následovat.

více zde

Zahajovací workshop, "Struktura a funkce buňky v normě a patologii"

23.11.2015

Termín konání: 23.11. 2015, místo konání: bude upřesněno.

Více informací bude následovat.

více zde

Konference České společnosti pro neurovědy

18.11.2015

Termín: 18.-19.11.2015, místo konání: areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

Programme and Abstracts

více zde

Workshop "Multioborový přístup k pochopení mechanismů epilepsie"

17.11.2015

Termín: 17. 11. 2015, místo konání: Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

 

více zde

Více aktualit...