Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VÝZKUMNÝ PROGRAM

DIAGNOSTICKÉ METODY A TECHNIKY


KOORDINÁTOR

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • využití fyziky nízkých teplot pro biologii a kosmický výzkum
  • pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a v biologii
  • nanodiagnostika struktur a jejich vytváření pomocí elektronových, iontových a světelných svazků
  • měřicí metody a metrologie pro výzkum i průmysl
  • speciální technologie pro extrémně přesné a technicky pokročilé aplikace
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyzikální ústav
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav teorie informace a automatizace
Fyziologický ústav
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav experimentální medicíny
Ústav fyziky materiálů
Ústav molekulární genetiky
Ústav anorganické chemie
 
Spolupracující partneři
FEI Czech Republic, s. r. o.
TESCAN ORSAY HOLDING, a. s.
DELONG INSTRUMENTS, a. s.
VIDIA, s. r. o.
Photon Systems Instruments, s. r. o.
MESING, s. r. o.
FOCUS GmbH
API Optix, s. r. o.
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí v oblasti přesného strojírenství, elektroniky, optiky, speciálních přístrojů a souvisejících pokročilých technologií. Aby tento stav byl zachován, rozšířen o další obory a dále rozvíjen na světové úrovni, je třeba věnovat úsilí hledání nových fyzikálních, chemických, zobrazovacích a dalších principů a vývoji metod studia vlastností mikrostruktur a nanostruktur živé i neživé hmoty a nových postupů a moderních technologií. Při ověřování těchto principů jsou získávány původní teoretické výsledky ve vybraných oblastech přírodních i technických věd společně s unikátními metodickými postupy a přístrojovými prvky. V dnešní době je další pokrok nemyslitelný bez interdisciplinárního přístupu, bez intenzivní komunikace a spolupráce mezi špičkovými odborníky z nejrůznějších oborů. Často jsme svědky, že roky dobře zvládnuté postupy jednoho oboru způsobí překvapivý rozvoj a průlom v oboru jiném, jsou-li vhodně aplikovány. Konečným cílem je jejich využití v základním i aplikovaném výzkumu, především v biomedicínských a fyzikálně-materiálových oborech, případně zhodnocení dosažených výsledků v průmyslu a při výuce nové vědecké generace. 

 

Plánovaná témata v roce 2018:

15. 11. 2018   Workshop - SignalPlant (řešitel dr. F. Plešinger)
12. 10. 2018   Workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích (řešitel dr. J. Sobota)
     

Výstupy z programu:

2018

   
12. 9. 2018   Workshop - "Mapování pigmentů a polymerů v mikroorganismech"
13.–19. 8. 2018   Workshop - Měření dovezených vzorků z USA pomocí nových spektroskopických / mikroskopických metod vyvinutých v rámci projektu Strategie AV 21
15. 8. 2018   přednáška prof. T. Asefa - „Rational Fabrication of Multifunctional Nanomaterials for Energy and Nanomedicine Applications and Elucidation of their Structure-Activity Relationships"
15.–16. 8. 2018   Workshop -  „Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie
7.–11. 8. 2018   Mezinárodní setkání na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck
umožnilo rozšířit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a ÚPT AV ČR.
4.–6. 4. 2018   Highland Spring School on Mesoscopic Physics.
Konference je zaměřená na mladé Ph.D. studenty, perspektivní témata směřující ke kvantovým technologiím a je každoročně pořádána ÚPT AV ČR, Oddělení Mikrofotoniky.
26. 4. 2018   Tisková zpráva - Světově unikátní detektor elektronů pochází z Brna!
Tým brněnských vědců vyvinul a patentoval unikátní detektor elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop (EREM).
28.– 29. 3. 2018   Workshop - „Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“.
Představení metody energiové disperzní analýzy (EDS) a analytické možnosti laboratoře Environmentální elektronové mikroskopie.
     

2017

   
4.–7. 12. 2017   Seminář mikroskopie a spektroskopie povrchů
21.–22. 11. 2017   Workshop Diagnostika biofilmů
18. 10. 2017   Ultravysokocyklová únava materiálů: společné téma materiálového výzkumu v Česku, na Slovensku a v Ruské federaci.
13. 10. 2017   III. ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích, aktivita v rámci projektu AV21
26. 6. 2017   Mezinárodní setkání v Innsbrucku
14.–16. 6. 2017   Mezinárodní setkání za účelem navázání budoucí spolupráce v oblasti studia mikrostruktur a chemických analýz ledu
30. 5. 2017   Seminář Diagnostika mikrobiálních biofilmů
     

2016

   
6. 12. 2016   Měřící metody a metrologie pro výzkum a průmysl
22.–24. 11. 2016   Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry
25. 11. 2016   Seminář Biophotonics and Bioelectronics for Biomedicine
10.–11. 11. 2016   Workshop Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl
4. 11 .2016   Workshop Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronově-mikroskopických metod
25.–26. 10. 2016   Workshop „Analysis of Image Data for Diagnostics“
20. 10. 2016   Workshop - Zeolity, kam se podíváš
19. 10. 2016   Workshop na téma zpracování biologických signálů
18. 10. 2016   Mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích
13. 6. 2016   Recent Trends 2016
31. 5. 2016   Ve dnech 16.–18. května 2016 se v Třešti konala mezinárodní konference Highland Spring School on Mesoscopic Physics
14. 4. 2016   Mezinárodní workshop Aplikační možnosti EREM v biologii a chemii
7.–8. 4. 2016   Mezinárodní Workshop Aplikační možnosti EREM v biologii a chemii
04. 02. 2016   Rok světla završen
     

2015

   
18. 12. 2015   Seminář věnovaný problematice animálních modelů
08. 12. 2015   Slavnostní otevření nové laboratoře vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM)
25. 11. 2015   Workshop v rámci programu Diagnostické metody a techniky
17. 11. 2015   Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu
09. 11. 2015   Výstava Nanormální svět
26. 10. 2015   Mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice
24. 09. 2015   Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů

 

Média: