Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < červen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archív aktualit a výstupů

17.4.2015

Výstava Strategie AV21 v Poslanecké sněmovně

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150417-strategie-av-21-v-parlamentu1.JPG

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dnes byla zahájena výstava „Strategie AV21“ Akademie věd ČR. Výstavu tvoří přehledné panely informující o mezioborových výzkumných programech pracovišť Akademie věd ČR, které aktuálně reagují na problémy a výzvy dnešní společnosti. Každý roll-up popisuje konkrétní program a výzkumné cíle a jmenuje jeho koordinátora a řešitele. Návštěvníci sídla Poslanecké sněmovny PČR mohou výstavu zhlédnout ve výstavních prostorách Atria Sněmovny, Praha 1, Sněmovní 4. Výstavu připravila Kancelář AV ČR. Roll-upy byly vystaveny i při semináři „Konec II. světové války a dopady na českou společnost“, který se konal v Poslanecké sněmovně PČR ve čtvrtek 16. dubna 2015 pod záštitou předsedy PS PČR Jana Hamáčka a předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše.


14.4.2015

Světové akademické ocenění pro Jana Švejnara

Český ekonom Jan Švejnar, spoluzakladatel CERGE-EI, společného akademického pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky (NHÚ AV ČR), a ředitel think tanku IDEA při NHÚ AV ČR získal Cenu IZA. Jde o vysoké akademické ocenění za vědeckou práci věnovanou tématům ekonomie práce, ekonomického rozvoje a přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. Cenu IZA uděluje Institut pro studium práce (Institute for the Study of Labor, IZA), sídlící v německém Bonnu, a je nejvýznamnějším vědeckým oceněním na světě udělovaným na poli ekonomie práce. Mezi dosavadní laureáty Ceny IZA patří světoznámí akademičtí ekonomové včetně nositelů „Nobelovy ceny za ekonomii“ Dale Mortensena a Christophera Pissaridese.


8.4.2015

Strategie AV21

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Nová publikace Strategie AV 21 přehledně mapuje čtrnáct výzkumných programů nové strategie Akademie věd ČR. Jejím mottem je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, což vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se do budoucna výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Výzkumné programy jsou od počátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Programový rámec strategie schválil Akademický sněm v prosinci 2014 s tím, že relevantní programy bude možné navrhovat i v dalším období v závislosti na aktuálním stavu poznání. Publikace přináší nejen kontakty na koordinátory výzkumných programů, ale i detailnější přehled řešených témat a očekávaných výstupů. „Jsem přesvědčen, že schopnost Akademie věd a jejích pracovišť realizovat novou strategii se stane významným faktorem rozvoje české společnosti a ekonomiky na počátku 21. století,“ upozorňuje v předmluvě k publikaci předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.


16.3.2015

Týden mozku 2015

Mozek jako řídicí a organizační orgán našeho těla, je bezesporu jeho nejkomplikovanější částí. Třídí a uchovává vzpomínky, rozvíjí logické myšlení, tvoří myšlenky a nachází se v něm i to, čemu filozofové říkají „Já“. Není tedy žádným překvapením, že mozek patří mezi orgány, o které se vědecké týmy z celého světa intenzivně zajímají – březen se stal již tradičním měsícem, kdy je široká veřejnost v Evropě a USA informována o převratných a často překvapivých novinkách výzkumu v oboru neurověd.


11.3.2015

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment