Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archív aktualit a výstupů

17.9.2015

Konference o demokracii (nejen) v muslimských zemích

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150917-konference.jpg

Orientální ústav AV ČR uspořádal ve středu 16. září mezinárodní konferenci s názvem Democracy in the Political Culture of the Middle East, Asia, and Russia. „Jednou z otázek, na kterou chceme odpovědět, je, zda vzdělání může podpořit demokracii,“ uvedl ředitel Orientálního ústavu AV ČR Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. Na konferenci vystoupila řada významných zahraničních hostů, mezi nimi např. Shadi Hamid (The Brookings Institution), Naghmeh Sohrabi (Brandeis University) či Thomas Ruttig (Afghanistan Analysts Network). Přednášející se věnovali především situaci v Egyptě, Turecku, Íránu a Afghánistánu, ale také v Uzbekistánu, Číně a Rusku. Konference se konala v rámci Strategie AV21 a konference Forum 2000.


15.9.2015

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012


2.9.2015

Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní


6.8.2015

Metodika „Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy“


6.8.2015

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero


22.6.2015

Vědci řeší sucho a jeho dopady

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150722-vedci-resi-sucho-a-jeho-dopady.jpg

Právě v období, kdy na našem území zažíváme výraznou suchou epizodu, byla úspěšně završena realizace projektu: „Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha“, díky němuž v ČR vznikl a v budoucnu bude pracovat unikátní vědecký tým věnující se komplexnímu výzkumu sucha a jeho dopadů.


21.6.2015

Čeští vědci budou zkoumat ekologii lesů na šesti kontinentech, uprostřed tropických pralesů postaví jeřáb


19.6.2015

Trendy a příčiny odchodů do důchodu

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150619-trendy-a-priciny-odchodu-do-duchodu.jpg

Tým autorů ve složení Radim Boháček, Jana Bakalová a Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR představil 18. 6. veřejnosti novou studii týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Cílem analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Ve studii se například dozvíme, že starší generace v České republice se v mnoha ohledech stále odlišují od srovnatelných generací vyspělejších zemí severní a západní Evropy, ale v poslední době se tyto ukazatele rychle a výrazně zlepšují a konvergují ke standardům v ekonomicky vyspělejších zemích Evropské unie. Relativně rané odchody do důchodu v České republice jsou primárně způsobeny horšími osobními a socioekonomickými podmínkami starších generací. Předčasné odchody do důchodu a z trhu práce jsou hlavně důsledkem institucionálního nastavení a motivací vyvolaných daňovým, sociálním a důchodovým systémem a s největší pravděpodobností také politikou zaměstnanosti, jež ovlivňuje očekávání zaměstnanců i zaměstnavatelů.


18.5.2015

Konference o eutanazii

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150518-eutanazie.jpg

V pátek 15. 5. se v hlavní budově Akademie věd ČR v Praze uskutečnila konference pořádaná Ústavem státu a práva AV ČR s názvem Eutanazie – Rozhodnutí na konci života. Na konferenci, pořádané v rámci tématu Současná etika, spadajícího pod výzkumný program Strategie AV21 s názvem Efektivní veřejné politiky a současná společnost, vystoupila řada odborníků z AV ČR a českých univerzit. PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR vyjádřil názor, že eutanazie je za určitých podmínek morálně přípustná. Otázkou podle něj zůstává, zda je na její legalizaci česká společnost připravená. Dr. David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR naopak eutanazii odmítá, protože od základu mění vztah lékař-pacient. „Lékař má asistovat pouze u voleb pacienta, které jsou morální,“ uvedl.


13.5.2015

Konference transferu technologií Biologického centra AV ČR