Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archív aktualit a výstupů

26.10.2015

Strategie AV21 a energetická koncepce ČR

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151026-energetika003.jpg

V pátek 23. října se v hlavní budově Akademie věd ČR uskutečnil seminář Komise pro životní prostředí AV ČR s názvem Energetika. Novou státní energetickou koncepci na něm představil ing. Tomáš Smejkal z ministerstva průmyslu a obchodu, alternativní koncepci pak ing. Edvard Sequens ze sdružení Calla. Jak může Akademie věd ČR resp. její Strategie AV21 přispět k diskusi o energetice, prezentoval ing. Jan Hrubý, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR. Představil program Účinná přeměna a skladování energie, v jehož rámci vědci například vyvíjí nové nanostrukturní materiály pro konverzi energie. „Sluneční světlo je ideálním zdrojem energie přeměnitelné na elektřinu,“ uvedl Hrubý, který rovněž zmínil, že „tlak na zvyšování účinnosti produkce elektrické energie v důsledku znamená, že technologie se dostává na hranu svých možností“.


23.10.2015

ÚSMH má nové centrum pro zkoumání vlastností hornin

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151023-usmh-ma-nove-centrum-pro-zkoumani-vlastnosti-hornin.jpg

Centrum texturní analýzy – nové laboratoře s moderními technologiemi, které umožňují dokonalejší zkoumání horninových materiálů – dnes slavnostně otevřel Ústav struktury a mechanikyhornin Akademie věd ČR (ÚSMH). „Centrum rozšiřuje badatelskou kapacitu ústavu i jeho partnerů. Nové poznatky využijí vědečtí pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, mimo jiné i ve výzkumném programu Přírodní hrozby v rámci Strategie 21 Akademie věd ČR. Po jeho otevření se například počítá se zapojením do studia polétavého prachu,“ uvedl ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc.


21.10.2015

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických účinků léčiv“

Termín: 21.-23.10. 2015

Místo konání: Hotel Buchlov

 


13.10.2015

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“

Ve dnech 21. - 23. října 2015 proběhne s podporou projektu QUALITAS workshop s názvem „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“ v Hotelu Buchlov v Buchlovicích Toto symposium bude uspořádáno v rámci 43. pracovního setkání Komise Experimentální Kardiologie, pracovní skupiny při České Fyziologické společnosti ČSL JEP.


9.10.2015

Mezioborový workshop Relativnost veřejného a soukromého


6.10.2015

Představení českého vydání encykliky Laudato si´

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151006-laudato-si_006.jpg

České autorizované vydání druhé encykliky papeže Františka představila diskuse v sídle Akademie věd ČR v Praze. Podtitul „O péči o společný domov“ naznačuje, že v textu jde především o budoucnost. Svým zaměřením encyklika apeluje nejen na politiky, ekonomy, manažery nadnárodních korporací, ale také na vědce, kteří svým bádáním přispívají k poznání a šíření informací o stavu planety a vlivu lidské činnosti na něj. Pořádání diskuse na půdě AV ČR je výrazem snahy akademické sféry vést debatu napříč názorovými proudy a zachovat v této debatě odborný rámec. „I AV ČR se věnuje otázkám životního prostředí a s nimi spojenými tématy také v rámci Strategie AV21,“ řekl v úvodním slově předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.


2.10.2015

Publikace: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze zemědělství – nutné zlo?


2.10.2015

Popularizační aktivity v rámci Mezinárodního roku půdy, informace o přenosu výsledků půdního výzkumu do praxe

Řešitel: Mgr. Jiří Petrásek, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.


25.9.2015

Přední evropští odborníci na výzkum termojaderné fúze se sešli v Praze

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150925-tokamak1.jpg

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR pořádal ve dnech 24.–25. září 2015 v Praze sedmou Programovou konferenci tokamaku COMPASS, spojenou s 18. setkáním Mezinárodního poradního výboru (The International Board of Advisors). „Hlavním cílem konference byla prezentace parametrů, diagnostického vybavení a možností tokamaku COMPASS a naplánování experimentů pro rok 2016 s co nejširším zapojením spolupracujících evropských laboratoří,“ uvedl ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. Velmi přínosná byla zejména účast významných odborníků v oblasti výzkumu termojaderné fúze.


24.9.2015

Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150924-img_Foto_E-Mikmekova.jpg

Dne 24. září 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil mezinárodní workshop pod vedením mladé vědkyně Mgr. Elišky Mikmekové, Ph.D., na téma „Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.