Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Jedinečná diverzita české květeny – kritické zhodnocení endemitů jako základ pro cílenou ochranu národního přírodního bohatství“ v roce 2015

 

Řešitel: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Další řešitelé: Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.; RNDr. Jindřich Chrtek, CSc.; Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.; Mgr. Klára Kabátová; Mgr. Jan Prančl
Pracoviště: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Botanický ústav AV ČR zahájil velkou revizi rostlinného endemismu. Endemity jsou organismy, které se vyvinuly v určitém geograficky omezeném území a nevyskytují se na žádném jiném místě na světě. Jedná se o jedinečné a často také nejvíce zranitelné prvky světové biodiverzity. Ačkoliv je současná věda zcela globalizovaná, výzkum českého endemismu je téma geograficky specifické a role českých vědců v něm je nezastupitelná. Výsledky takového výzkumu jsou nezbytným předpokladem k poznání celkové diverzity české flóry i k její efektivní ochraně a využívání. Česká republika je v důsledku čtvrtohorních klimatických změn na endemity velmi chudá a její flóra je relativně dobře prozkoumaná. S využitím kombinace moderních analytických metod se však i zde podařilo dosáhnout významných objevů. S využitím morfologických, cytogenetických a molekulárních přístupů jsme odhalili dvě evoluční linie dosud nesprávně zahrnované do široce rozšířeného variabilního druhu chrastavce rolního. Tyto unikátní linie daly vznik dvěma endemickým druhům, které se vyznačují jedinečnými vlastnostmi a vazbou na specifická stanoviště. Chrastavec hadcový je vázaný na čtyři území s geologickým podkladem, který je pro většinu rostlin toxický, zatímco chrastavec krkonošský se vyskytuje pouze na subalpínských trávnících na jediné lokalitě v Krkonoších. Oba druhy představují vzácné doklady evoluce květeny ve střední Evropě v době po ústupu kontinentálního ledovce. Evolučně-historický význam obou druhů spolu s jejich vzácností vyzdvihují nutnost jejich cílené ochrany.

 

Aktivita je koncipována jako projekt s řešením v období VI 2015 – XII 2016. Realizace aktivity v roce 2015 zahrnovala především sběr rostlinného materiálu, zahájení cytometrických a molekulárních genetických analýz a zahájení příprav k vytvoření specializované expozice věnované českým endemickým druhům v Botanické zahradě PřF UK.

 

160121-jedinecna-diverzita-ceske-kveteny.jpg
Dva nově vylišené endemické druhy a jejich stanoviště: chrastavec hadcový (A a B) a chrastavec krkonošský (C a D).