Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Genetická banka volně žijících živočichů

 

Řešitel: Mgr. Barbora Zemanová, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)
Cílem aktivity bylo vytvořit, provozovat a průběžně doplňovat sbírku genetických vzorků volně žijících obratlovců. Za tímto účelem bylo sepsáno Memorandum spolupráce mezi členy sítě Národní genetická banka živočichů a na základě jeho podpisu zakládajícími členy (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) byla tato instituce založena.

 

160121-geneticka-banka-volne-zijicich-zivocichu-01
Jedno z úložišť vzorků Národní genetické banky živočichů – zrekonstruovaná budova v areálu terénní stanice Mohelský mlýn, která patří Ústavu biologie obratlovců a nachází se u obce Mohelno v okrese Třebíč. Foto Pavla Bártová.

 

160121-geneticka-banka-volne-zijicich-zivocichu-02
Součástí vybavení Národní genetické banky živočichů na Mohelském mlýně jsou dva hlubokomrazící boxy, z nichž jeden byl financován Akademií věd v rámci Strategie AV21. Foto Pavla Bártová.

 

 

Mezinárodní seminář
Především na vysokoškolské studenty a vědecké pracovníky se zaměřil mezinárodní seminář „Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation“. Uskutečnil se ve dnech 18. –20. listopadu 2015 a jeho cílem bylo seznámit i tuto cílovou skupinu s významem genetických bank pro výzkum a pro druhovou ochranu. Na semináři bylo představeno několik evropských genetických sbírek, řada studií založených na vzorcích z těchto zdrojů a dále řada ochranářsko-genetických studií. Vystoupilo na něm šest zahraničních hostů a sedm tuzemských odborníků a jejich příspěvky si vyslechlo dvacet pět účastníků z devíti různých organizací.

 

160121-geneticka-banka-volne-zijicich-zivocichu-03
Pozorování syslů na Mohelenské hadcové stepi účastníky semináře Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu. Foto Martin Šandera.

 

160121-geneticka-banka-volne-zijicich-zivocichu-04

Účastníci semináře Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu II, který se konal v červnu 2015 na Mohelském mlýně. Foto Milan Dvořák.
 

160121-geneticka-banka-volne-zijicich-zivocichu-05

Na semináři Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation ve Studenci přednášeli odborníci z pěti evropských zemí. Foto Petra Hájková.

 

 

Panel naučné stezky
V okolí Mohelského mlýna a NPR Mohelenská hadcová step (okr. Třebíč) vznikla naučná stezka na téma ochrana biodiverzity. Do stezky je zahrnut informační panel Genetické banky rostlin a živočichů: nástroj pro ochranu skryté biodiverzity.

 

160121-geneticka-banka-volne-zijicich-zivocichu-06

Panel naučné stezky v okolí Mohelského mlýna (okr. Třebíč), věnovaný významu genetického výzkumu a genetických bank pro druhovou ochranu. Foto Petra Hájková.

 

 

Brožura
Na jaře 2016 vyjde brožura o genetické úrovni biodiverzity a o významu biobankingu pro ochranu biodiverzity. Určena je pro odbornou veřejnost.