Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hrozby sesuvů a řícení skal přibližuje nová publikace Akademie věd České republiky

Problematiku sesuvů a skalních řícení v České republice přibližuje veřejnosti nová publikace, kterou vydala Akademie věd České republiky (AV ČR). Mezioborové dílo s názvem Sesuvy –podceňované nebezpečí popisuje tuto problematiku nejen z pohledu geologie a geografie, ale i historie, sociologie a práva. Čtivě psaný text srozumitelný i laikům je doplněn fotografiemi a mapami tak, aby co nejlépe představil tento sice lokální, ale velmi nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén, který i v podmínkách ČR ohrožuje lidské životy.

 

„Je to další počin v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Přírodní hrozby. V minulých dvou letech jsme zorganizovali na téma sesuvů několik mezioborových seminářů určených odborníkům, úředníkům veřejné správy a samosprávy i politikům. Jejich cílem bylo upozornit na tuto problematiku i představit její možná řešení,“ připomněl koordinátor programu a ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR Josef Stemberk. Doplnil, že mezioborový pohled na fenomén sesuvů je nezbytný pro navržení a uplatnění co nejlevnějších a nejúčinnějších metod ke snižování škod, které mohou tyto jevy způsobit.

Nová brožura nabízí vysvětlení, jak, proč a kde nejspíše vznikají svahové pohyby, ať už jde o půdní nebo skalní sesuvy či řícení, a seznamuje čtenáře s konkrétními historickými událostmi na příkladu Hřenska a okolí včetně jejich společenských a dalších souvislostí.
„Právní část umožňuje vhled do legislativních souvislostí problematiky sesuvů se zřetelem k územnímu plánování a rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí a k prevenci a řešení škod způsobených sesuvy,“ vysvětlila Hana Müllerová z Ústavu státu a práva AV ČR.
Autoři poukazují také na význam sociologického kontextu pro prevenci a snižování škod na ohrožených lokalitách – vztah obyvatel k jejich krajině a k rizikům, která jsou s životem v takové lokalitě spojena. „Ukazuje se, že míra zranitelnosti naší společnosti těmito přírodními procesy do velké míry záleží na naší ochotě je respektovat a správným způsobem předcházet škodám,“ uvedl Jan Klimeš z ÚSMH AV ČR. Připomněl, že dílo přispívá i k celosvětové snaze o snižovaní rizika katastrof, kterou formulovaly Spojené národy na konferenci v japonském Sendai v roce 2015 a k níž se Česká republika oficiálně připojila.
Na tvorbě publikace se podíleli odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu státu a práva AV ČR, Sociologického ústavu AV ČR, Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a AV ČR a Etnologického ústavu AV ČR. Vydalo ji Středisko společných činností AV ČR pro Kancelář AV ČR.
 
Brožura je v tištěné podobě bezplatně k dispozici v síti knihkupectví Academia v Praze, Brně a Ostravě (http://www.academia.cz/kontakt).

V elektronické podobě ji lze nalézt na webových stránkách nakladatelství Academia http://www.academia.cz/edice/kniha/sesuvy-podcenovane-nebezpeci

 

 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR je pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu anorganických a organických materiálů jak na místě, tak vytvořených v laboratorních podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.  
www.irsm.cas.cz
 
Ústav státu a práva AV ČR uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace; poskytuje vědecká stanoviska, posudky a doporučení. Ústav v rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, pořádá konference, semináře apod., spolupracuje s dalšími institucemi a především s vysokými školami. Vydává časopis Právník jako výrazně teoretický časopis pro otázky státu a práva, který má dlouholetou tradici (jeho první číslo vyšlo roku 1861), časopis TLQ a Časopis zdravotnického práva a bioetiky.
 
Sociologický ústav AV ČR  
 
Etnologický ústav AV ČR
www.eu.avcr.cz
 
Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště UK a AV ČR
www.cts.cuni.cz

 

26. 2. 2018