Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < červen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Odborníci představí metodiku výstavby liniových staveb v sesuvných územích, aby se neopakovaly problémy jako na dálnici D8

Tisková zpráva - 31. května 2017

Analýza příčin zavalení dálnice D8 sesuvem u Prackovic v roce 2013 vedla ke zjištěním ukazujícím významné nedostatky v přístupu k přípravě a výstavbě dálnice v sesuvných územích. Je přitom známo, že v nejbližší době bude zahájena výstavba dalších úseků dálnic v jiných problematických oblastech ĆR. Proto odborníci na problematiku sesuvů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty UK pro Ministerstvo dopravy ČR zpracovávají metodický pokyn, jak si při přípravě a výstavbě dálnic počínat, aby se podobná situace jako na D8 již v budoucnu neopakovala.

Zásadní poznatky a hlavní doporučení včetně příkladů ze zahraničí budou prezentovány na semináři, který se koná 6. června 2017 v hlavní budově Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní třída 3 od 9:00 do 13:00. Akce je určena především zástupcům státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti. Účast přislíbil i ministr dopravy Ing. Dan Ťok a předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

 

Seminář Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR. Metodiku zpracovaly ÚSMH, Česká geologická služba a Přírodovědecká fakulta UK.

 

„Cílem nově zpracovávané metodiky a jejího představení na veřejném semináři je, aby se v budoucnu na významných liniových stavbách v České republice předcházelo co nejvíce podobným komplikacím jako na dálnici D8. Věnovat se chceme i problematice stávající legislativy ve vztahu k rizikům sesuvů,“ uvedl ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

 

Na přednáškách vystoupí odborníci z České geologické služby, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu státu a práva AV ČR, Přírodovědecké fakulty UK a Centra dopravního výzkumu. „Seminář je pořádaný v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21, jejímž cílem je mimo jiné i ukázat, jak nejnovější vědecké poznatky mohou pomáhat státní správě a veřejnosti,“ doplnila předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Eva Zažímalová.

 

„Chceme předat co nejvíce informací lidem, kteří se projektováním a výstavbou liniových staveb zabývají s důrazem na chyby, které vznikly při výstavbě D 8,“ uvedl ředitel pořádajícího ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc. Doplnil, že na příkladech sesuvů na D8 i ze zahraničí budou představena hlavní metodická doporučení, jimiž je nutné se řídit během průzkumu, přípravě i vlastní výstavbě liniových pozemních komunikací v sesuvných územích

 

Seminář se uskuteční 6. června 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206.

 

Brífink pro novináře je naplánován přibližně na 10:30 –11:00.

Program semináře:

Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby Ing. Petr Kycl (Česká geologická služba)

Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí RNDr. Jan Klimeš, PhD.(Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace RNDr. Michal Bíl, PhD. (Centrum dopravního výzkumu)

Specifika projektové přípravy v sesuvných územích - geotechnické zhodnocení Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., M. Phill. (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb RNDr. Jan Král (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum Ing. Jan Novotný, CSc. (Česká geologická služba)

Právní aspekty svahových deformací JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

 

Po přednáškách bude následovat panelová diskuze.

Pro další informace kontaktujte:

RNDr. Josef Stemberk, stemberk@irsm.cas.cz, +420 266 009 318, 350

CSc. Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., blahut@irsm.cas.cz,  +420 266 009 394

 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. je pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu anorganických a organických materiálů jak na místě, tak vytvořených v laboratorních podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi. www.irsm.cas.cz

 

TZ ke stažení ZDE.

5. 6. 2017