Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012

 

 

Praha, 14. 9. 2015
Český akademický think-tank IDEA zveřejnil studii ukazující, která vědecká pracoviště publikují v daném vědním oboru nejvíce článků v renomovaných vědeckých časopisech. Jde o jediný přehled excelentních pracovišť pro jednotlivé vědní obory v České republice v posledních letech.


Studie pro každý z více než stovky vědních oborů (dle databáze Web of Science firmy Thomson Reuters) srovnává ústavy Akademie věd České republiky (AV ČR) s fakultami veřejných vysokých škol a ukazuje publikační výkon prvních deseti pracovišť seřazených podle počtu článků v desetině nejvíce citovaných časopisů na světě v daném oboru.


Autoři studie využili veřejně dostupná data z Rejstříku informací o výsledcích (RIV) vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která dosud nejsou pro oborová srovnání využívána. Součástí studie je také interaktivní internetový nástroj, pomocí kterého si zájemci o informace mohou zvolit obor či pracoviště a zobrazit řazení pracovišť dle preferovaného ukazatele.


Studie dokládá, že česká vědecká pracoviště pravidelně publikují ve špičkových světových časopisech v řadě přírodovědných či lékařských oborů a také v matematice. Na předních místech oborových žebříčků se často vyskytuje např. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze či ústavy AV ČR, které jsou zpravidla úžeji oborově zaměřeny, než fakulty vysokých škol.


Autoři studie čtenáře nabádají k obezřetné interpretaci nabízených srovnání. Zdůrazňují, že srovnání nepodávají informaci o vědecké produktivitě pracovišť. Nelze z něj tedy usuzovat kolik finančních prostředků potřebovala pracoviště na jednu kvalitní publikaci nebo kolik publikací v příslušném pracovišti připadá na jednoho vědce.


Studie IDEA odhaluje obrovský rozdíl v kvalitě publikací mezi obory živé a neživé přírody na straně jedné a obory společenských věd. Ve společenských vědách, kde je ve světě běžné publikovat i v odborných časopisech, je publikační výkon českých pracovišť ve světově špičkových časopisech až na výjimky zanedbatelný. Jednou takovou výjimkou je CERGE-EI, společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, z kterého oba autoři pocházejí, a které vykazuje vysoký podíl článků ve špičkových světových časopisech v oboru ekonomie. V dalších společenskovědních oborech jako je psychologie a sociologie vyšla většina článků pouze v českých časopisech, navíc namnoze vydávaných samotnými pracovišti.


Studie také odhaluje, jak v Česku zavedený systém financování výzkumných organizací, známý jako ‚kafemlejnek‘, umožňuje získání významné veřejné podpory cestou publikování (velkého počtu) méně náročných publikací. Jde zřejmě o důsledky negativních motivací, kterými tento systém působí na přístupy k vědecké práci. Studie tak ukazuje na slabiny našeho světově unikátního systému financování, který na základě
jednoduchých publikačních indikátorů rozděluje téměř celou institucionální veřejnou podporu výzkumu a vývoje a inovací.


Studie je k dispozici na webové stránce IDEA v sekci publikace http://idea.cerge-ei.cz/publikace
Interaktivní internetový nástroj http://idea.cerge-ei.cz/studie/publikacni-vykonnost/
Autoři: Daniel Münich, Štěpán Jurajda


Kontakty:
Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
Blanka Javorová
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
GSM: +420 602 698 440
http://idea.cerge-ei.cz
http://idea.cerge-ei.cz/publikace/

 

15. 9. 2015