Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní

 

Tým autorů výzkumného programu Efektivní veřejné politiky vydává studii týkající se výše učitelských platů. Ve studii poukazují na fakt, že platy učitelů českých základních veřejných škol patří dlouhodobě k nejnižším mezi třicítkou nejrozvinutějších zemí světa. Autoři ve studii dále srovnávají platy učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejné sféry v Česku. I v tomto porovnání vycházejí učitelské platy hůře. Tento fakt má přímý vliv na zájem současné mladé generace Čechů o profesi učitele, který je setrvale nízký. Článek o nově vydané studii vyšel dne 2. 9. 2015 na titulní straně Hospodářských novin pod názvem „Lidé s VŠ: nejmíň berou učitelé“.


Výše a struktura učitelských platů výrazně formují celkový zájem o profesi učitele a spoluurčují i strukturu zájemců o ni. Od dispozic a kvality nových zájemců o učitelskou profesi se odvíjí i dlouhodobá kvalita vzdělávání a vzdělávacích výsledků té které země s výraznými dopady na dlouhodobý hospodářský růst.
 

Platy učitelů českých základních veřejných škol v relativním srovnání s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců patří dlouhodobě k nejnižším mezi třicítkou nejrozvinutějších zemí světa. Co se týče obecných dovedností učitelů, jsou učitelé v rámci Česka stále ještě na poměrně dobré relativní úrovni. Zájem nadanější části mladé generace Čechů o profesi učitele je však v současnosti velmi nízký.


Naprostá většina vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejné sféry má platy dlouhodobě vyšší než jsou platy učitelů. Platy v soukromém sektoru jsou ještě mnohem vyšší. Platy ve většině alternativních a vysokou školu vyžadujících profesích jsou v případě žen-učitelek výrazně vyšší a v případě mužů-učitelů jsou tyto rozdíly vysoké extrémně.


Relativně nejkonkurenceschopnější jsou platy nejmladších učitelů, kde za posledních osm let došlo k jistému, byť ne zásadnímu relativnímu zvýšení. U ostatních věkových skupin atraktivita učitelských platů zůstává na obdobně nízké úrovni, jako byla v roce 2006.
 

Platové rozdíly mezi muži-učiteli a ženami-učitelkami jsou zanedbatelné. Naopak velké platové rozdíly muži-ženy existují nejen v soukromém, ale i ve veřejném sektoru. Tyto rozdíly jsou největší u zaměstnanců středního věku mezi 30 – 50 lety.
 

Platové rozdíly mezi učiteli jsou ve srovnání se zaměstnanci veřejného sektoru malé a ve srovnání se sektorem soukromým zanedbatelné. Velmi pomalý je růst učitelského platu na základě počtu odpracovaných let, tedy praxe. Podíl odměny na platu učitelů je výrazně nižší než je tomu ve veřejné sféře, nemluvě o sféře soukromé. I ve srovnání s veřejným sektorem jsou odměny učitelům vypláceny velmi rovnostářsky.
 

Celá studie je ke stažení zde:
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2015_Platy_ucitelu.pdf

 

Článek vyšel rovněž na webu Hospodářských novin:

http://archiv.ihned.cz/c1-64540470-ucitele-jsou-nejhure-placenymi-vysokoskolaky-lekari-ci-urednici-berou-prumerne-o-deset-tisic-vic


Komentář na webu Hospodářských novin:
http://archiv.ihned.cz/c1-64539160-komentar-julie-hrstkove-ucitel-profese-ktera-nemuze-prezit?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-2

 

 

 

2. 9. 2015