Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Konference transferu technologií Biologického centra AV ČR

 

Výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

 

Ve dnech od 17.–19. března 2015 pořádalo Biologické centrum AV ČR (BC) v Českých Budějovicích mezinárodní odbornou konferenci VÝZKUM A APLIKACE (RESEARCH AND APPLICATIONS on reforms in dissemination and technology transfer / The Czech Academy of Sciences).


Cílem konference transferu technologií BC byla jednak možnost setkání akademiků, profesionálů transferu technologií, zástupců politické sféry a firem na jednom místě a dále deklarování otevřenosti BC směrem k aplikovanému výzkumu a spolupráci s průmyslem.


Diskutovalo se o využívání výsledků výzkumu v praxi, o inovacích, o směřování české vědy a jejím financování. Na konferenci vystoupil předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, který zde pohovořil o nově připravované Strategii AV21 a nutnosti výraznějšího profilování Akademie věd ČR jako instituce, která reaguje na aktuální problémy a výzvy současné společnosti.


Hlavními řečníky konference byli: Catherine Ives z Massachusettského technologického institutu (MIT), která hovořila o příjmech z komercializace, kde je třeba hodnotit nejen samotný příjem (income), ale hlavně dopad, efekt (impact) komercializace výsledků výzkumu pro společnost. Ivan Baines z Max Planck Institute (MPI) hovořil o strategii MPI, o spolupráci firem a vědeckých institucí v ranějším stádiu výzkumu, o tom, jaké kroky lze (a je vhodné) podniknout ve fázi základního výzkumu, ve fázi realizace projektu a v počátečních fázích start-up. Christian Stein z Ascenionu ASTP-Proton hovořil o trendu centralizace aktivit transferu technologií a jejich přínosech a nevýhodách. Fritz Ohler z Technopolis Group hovořil o modelu financování vědy v České republice a o metodice hodnocení výsledků výzkumu, kterou připravoval pro MŠMT. Josef Lazar z Akademické rady AV ČR hovořil na téma strategie transferu technologií na Akademii věd ČR. Alois Sonnleitner z Centre for Advanced Bioanalysis na téma Ustanovení spolupráce s firmami v Horním Rakousku, popisující konkurenceschopnost a ekonomický růst daného regionu v oblasti vzdělání, výzkumu a spolupráce s průmyslem.


Zástupci BC z řad akademiků prezentovali své dosavadní úspěchy spolupráce s aplikační sférou. Václav Krištůfek prezentoval čtyři případové studie na téma Věda pro společnost, spolupráci s německou firmou na kartovém setu pro monitoring moru včelího plodu, společnou práci vědců BC, studentů gymnázia a zástupců obecní správy na unikátní lokalitě železito-sirného vývěru nedaleko obce Zahájí na Českobudějovicku, výzkum nového antibiotika a výzkum strupovitosti brambor ve spolupráci se zemědělci. Petr Šimek představil MetCloud – technologii pro automatizaci analýz hmotnostní spektrometrie a metabolomiku vyvíjenou ve spolupráci s českou firmou. Petr Kopáček prezentoval aktuální stav vývoje výzkumu vakcíny na základě Ferritinu 2 a Hendrik Küpper představil spolupráci s českou firmou na vývoji příští generace měřících přístrojů na základě svého výzkumu.
 

Výstupem konference BC je dohoda o hlubší spolupráci BC a MIT a širší přeshraniční spolupráce s Horním Rakouskem. V rámci Strategie AV21 BC deklarovalo svoji připravenost pro interdisciplinární spolupráci a navýšení aplikovaného výzkumu tak, aby BC mohlo pružně a efektivně reagovat na aktuální společenské výzvy.


V doprovodném programu byla možnost prohlédnout si v prostorách před hlavní budovou putovní výstavu velkoformátových fotografií výsledků výzkumu Biologického centra AV ČR a v předsálí konferenčního sálu také výstavu Strategie AV21 Akademie věd AV ČR.


Na závěr konference se předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš velmi pozitivně vyjádřil o průběhu a náplni, ocenil zejména aktivní účast významných zahraničních hostů a aktivity BC v oblasti transferu technologií a aplikací výsledků výzkumu do praxe.

 


Program celé konference včetně medailonků řečníků naleznete na webu konference http://www.bc.cas.cz/konferenceUTT


Tisková zpráva z akce http://www.bc.cas.cz/cz/verejnost-a-media/pro-media/clanek/experti-resili-vyzvy-uplatneni-vysledku-vyzkumu-v-praxi/680


Zpráva v AB http://abicko.avcr.cz/2015/04/07/vykum.html


Krátké videoohlédnutí z konference https://www.youtube.com/watch?v=k5HgldhDekI

13. 5. 2015